اعداد فرانسوی – همراه با ویدیو آموزشی

اعداد فرانسوی ؛ آموزش کامل اعداد به فرانسه

اعداد یکی از اولین موضوعات واژگانی است که فرانسوی زبانان مبتدی یاد می گیرند و یکی از مسائل واژگانی است که تمایز بین سخنرانان مبتدی و متوسط را روشن می کند. بسیاری از دانش‌آموزان پس از تسلط بر بسیاری از موضوعات واژگانی دیگر، هنوز برای کنار هم قرار دادن اعداد تلاش می‌کنند. شما با دید این ویدیو های آموزشی می توانید اعددا با تلفظ صحیح را یاد بگیرید.

از ۰ تا ۱۶، هیچ الگوی وجود ندارد فقط باید حفظ کنید. شما همچنین باید اعداد “ده ها” را حفظ کنید. خوشبختانه، از ۱۷ تا ۶۹، یک الگو وجود دارد: “ده ها” را بگیرید، یک خط تیره (-) اضافه کنید، “یک ها” را اضافه کنید. بین هر عدد از ۱۷ تا ۹۹ خط تیره وجود دارد.

استثنا اعداد فرانسوی :
اعداد ۲۱، ۳۱، ۴۱، ۵۱، ۶۱، ۷۱ به جای خط تیره دارای پیوند کلمه “et” هستند.

از ۷۰ تا ۷۹، الگو تغییر می کند: ده ششم را بگیرید، یک خط تیره (-) اضافه کنید، ده اول را اضافه کنید (۱۰-۱۹).

برای ایجاد ده هشتم، “quatre” را بگیرید، یک خط تیره اضافه کنید، “vingt” را اضافه کنید، یک خط تیره اضافه کنید، سپس موارد ۱ را اضافه کنید.

برای ایجاد ده نهم، “quatre” را بگیرید، یک خط تیره اضافه کنید، “vingt” را اضافه کنید، یک خط تیره اضافه کنید، سپس ده اول را اضافه کنید (۱۰-۱۹).

اطلاع:
این سه الگوی “عجیب” در فرانسه و کبک استفاده می شود. در بلژیک (و کشورهای تحت استعمار بلژیک) و سوئیس هنوز از یک الگوی قدیمی استفاده می کنند، به جز ۸۰ که در Suisse romande (منطقه فرانسوی سوئیس) نیز استفاده می شود:
۷۰ سپتانت
۸۰ huitante/octante
۹۰ نوانت
توجه داشته باشید:
این اعداد را اعداد اصلی می نامند تا از اعداد ترتیبی متمایز شوند. (به عنوان مثال، “اول”، “نخست”، “نوویم”)

۰ zéro [zay-ro]
۱ un [uh]
۲ deux [duhr]
۳ trois [twa]
۴ quatre [katr]
۵ cinq [sank]
۶ six [sees]
۷ sept [set]
۸ huit [weet]
۹ neuf [nurf]
۱۰ dix [dees]
۱۱ onze [onz]
۱۲ douze [dooz]
۱۳ treize [trez]
۱۴ quatorze [katorz]
۱۵ quinze [kanz]
۱۶ seize [sez]
۱۷ dix-sept [dee-set]
۱۸ dix-huit [dees-weet]
۱۹ dix-neuf [dees-nurf]
۲۰ vingt [van]
۲۱ vingt et un [vant-ay-uh]
۲۲ vingt-deux [van-duhr]
۲۳ vingt-trois [van-twa]
۲۴ vingt-quatre [van-katr]
۲۵ vingt-cinq [van-sank]
۲۶ vingt-six [van-sees]
۲۷ vingt-sept [van-set]
۲۸ vingt-huit [van-weet]
۲۹ vingt-neuf [van-nurf]
۳۰ trente [tront]
۳۱ Trente et un [tront ay-uh]
۳۲ Trente-deux [tront-durh)
۳۳ Trente-trois [tront-twa)
۳۴ Trente-quatre [tront-katr)
۳۵ Trente-cinq [tront-sank)
۳۶ Trente-six [tront-sees)
۳۷ Trente-sept [tront-set)
۳۸ Trente-huit [tront-weet)
۳۹ Trente-neuf [tront-nurf)
۴۰ quarante [karont]
۴۱ quarante et un [karont-ay-uh]
۴۲ quarante-deux [karont-deux]
۴۳ quarante-trois [karont-twa]
۴۴ quarante-quatre [karont-katr]
۴۵ quarante-cinq [karont-sank]
۴۶ quarante-six [karont-sees]
۴۷ quarante-sept [karont-set]
۴۸ quarante-huit [karont-weet]
۴۹ quarante-neuf [karont-nurf]
۵۰ cinquante [sank-ont]
۵۱ cinquante et un [sank-ont-ay-uh]
۵۲ cinquante-deux [sank-ont-deux]
۵۳ cinquante-trois [sank-ont-twa]
۵۴ cinquante-quatre [sank-ont-katr]
۵۵ cinquante-cinq [sank-ont-sank]
۵۶ cinquante-six [sank-ont-sees]
۵۷ cinquante-sept [sank-ont-set]
۵۸ cinquante-huit [sank-ont-weet]
۵۹ cinquante-neuf [sank-ont-nurf]
۶۰ soixante [swa-sont]
۶۱ soixante et un [swa-sont-ay-un]
۶۲ soixante-deux [swa-sont-dur]
۶۳ soixante-trois [swa-sont-twa]
۶۴ soixante-quatre [swa-sont-katr]
۶۵ soixante-cinq [swa-sont-sank]
۶۶ soixante-six [swa-sont-sees]
۶۷ soixante-sept [swa-sont-set]
۶۸ soixante-huit [swa-sont-weet]
۶۹ soixante-neuf [swa-sont-nurf]
۷۰ soixante-dix [swa-sont-dees]
۷۱ soixante-et-onze [swa-sont-ay-onz]
۷۲ soixante-douze [swa-sont-dooz]
۷۳ soixante-treize [swa-sont-trez]
۷۴ soixante-quatorze [swa-sont-katorz]
۷۵ soixante-quinze [swa-sont-kanz]
۷۶ soixante-seize [swa-sont-sez]
۷۷ soixante-dix-sept [swa-sont-dee-set]
۷۸ soixante-dix-huit [swa-sont-dees-weet]
۷۹ soixante-dix-neuf [swa-sont-dees-nurf]
۸۰ quatre-vingts [kat-ra-van]
۸۱ quatre-vingt-un [kat-ra-vant-uh]
۸۲ quatre-vingt-deux [kat-ra-van-dur]
۸۳ quatre-vingt-trois [kat-ra-van-twa]
۸۴ quatre-vingt-quatre [kat-ra-van-katr]
۸۵ quatre-vingt-cinq [kat-ra-van-sank]
۸۶ quatre-vingt-six [kat-ra-van-sees]
۸۷ quatre-vingt-sept [kat-ra-van-set]
۸۸ quatre-vingt-huit [kat-ra-van-weet]
۸۹ quatre-vingt-neuf [kat-ra-van-nurf]
۹۰ quatre-vingt-dix [kat-ra-van-dees]
۹۱ quatre-vingt-onze [kat-ra-van-onz]
۹۲ quatre-vingt-douze [kat-ra-van-dooz]
۹۳ quatre-vingt-treize [kat-ra-van- trez]
۹۴ quatre-vingt-quatorze [kat-ra-van-katorz]
۹۵ quatre-vingt-quinze [kat-ra-van- kanz]
۹۶ quatre-vingt-seize [kat-ra-van- sez]
۹۷ quatre-vingt-dix-sept [kat-ra-van- dee-set]
۹۸ quatre-vingt-dix-huit [kat-ra-van- dees-weet]
۹۹ quatre-vingt-dix-neuf [kat-ra-van- dees-nurf]
۱۰۰ cent [son]

آموزش فرانسه

  • سلام من مرجان علیخان هستم مدرس و مترجم همزمان زبان فرانسه
  • کارشناسی مترجمی زبان فرانسه دانشگاه آزاد تهران مرکز
  • کارشناسی ارشد ادبیات زبان فرانسه دانشگاه آزاد تهران مرکز
  • دارای مدرک C1 زبان فرانسه
  • تدریس زبان فرانسه از سال ۲۰۱۰
  • دارای مدرک FCE و TTC زبان انگلیسی
مرجان علیخان

شرایط  کلاس آموزش فرانسه :

  • تدریس بصورت خصوصی
  • زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه
  • هر جلسه کلاس آنلاین ۳۰۰ هزار تومان

سطح A1:

۲۵ جلسه

سطح A2:

۲۵ جلسه

سطح B1:

۲۵ جلسه

سطح B2:

۲۵ جلسه

مرجان علیخان

سلام من مرجان علیخان هستم فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان فرانسه دانشگاه تهران مرکز می باشم، بیش از 10 سال است سابقه تدریس زبان فرانسه به دانشجویان جهت مهاجرت، برگزاری آزمون و تدریس به کودکان را دارم. اگر سوالی در زمینه تدریس داشتید می توانید با من تماس بگیرید. تماس : 09220348578

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *