آموزش گرامر زبان فرانسه + ویدیو رایگان

آموزش زبان فرانسه آنلاین

گرامر زبان فرانسه – دستور زبان فرانسه یکی از جنبه های مهم یادگیری زبان فرانسه است. در اینجا چند مفهوم کلیدی در گرامر فرانسوی آورده شده است: اسم ها و عبارات: اسم های فرانسوی دارای جنسیت (مذکر یا مؤنث) هستند و باید با حرف معین یا نامعین مناسب جفت شوند. حروف معین برای اسم مذکر «le» و برای اسم مؤنث «la» است، در حالی که حروف مجهول برای اسم مذکر «un» و برای اسم مؤنث «une» است.

 

مشاهده ویدیو :

 

اسم ها: در زبان فرانسه، اسم ها دارای جنسیت هستند، مذکر یا مؤنث، که با ماده ای که قبل از اسم استفاده می شود نشان داده می شود. مثلاً اسم «maison» (خانه) مؤنث است، بنابراین ماده مؤنث «لا» را می گیرد. هیچ قانون قطعی برای تعیین جنسیت اسم وجود ندارد، اما اغلب می توان جنسیت را از انتهای اسم یا با معنی آن حدس زد.

 
مشاهده ویدیو :

 

عبارات: زبان فرانسه دارای دو دسته است، معین (the) و نامعین (a, an). مفردات معین عبارتند از: «le» (مفرد مذکر)، «la» (مفرد مؤنث)، «un» (مذکر یا مؤنث جمع). حروف مجهول عبارتند از «un» (مفرد مذکر)، «une» (مفرد مؤنث). انتخاب ماده برای استفاده به جنسیت اسم و مفرد یا جمع بودن آن بستگی دارد.

مهم است که برای هر اسم در زبان فرانسه از مقاله صحیح استفاده کنید، زیرا بر معنای جمله تأثیر می گذارد. مثلاً «le livre» (کتاب) به کتاب خاصی اشاره دارد، در حالی که «un livre» (یک کتاب) به هر کتابی اشاره دارد.

به طور خلاصه، اسامی و مقالات فرانسوی نقش مهمی در ساختار و معنای جملات بازی می‌کنند و برای برقراری ارتباط مؤثر در زبان فرانسوی، تسلط بر استفاده از آنها ضروری است.

تدریس خصوصی زبان فرانسه


صفت ها: صفت های فرانسوی باید از نظر جنسیت و تعداد با اسم هایی که تغییر می دهند مطابقت داشته باشند. به عنوان مثال، “un livre bleu” (یک کتاب آبی) از فرم مفرد مذکر “bleu” استفاده می کند، در حالی که “une voiture bleue” (یک ماشین آبی) از فرم مفرد مونث استفاده می کند.

گرامر زبان فرانسه – صفت ها کلمات توصیفی هستند که برای تغییر اسم و ضمایر در یک جمله استفاده می شوند. در زبان فرانسه، صفت ها باید از نظر جنسیت و تعداد با اسمی که تغییر می دهند مطابقت داشته باشند.

مثلاً اگر اسم «maison» (خانه) مؤنث و مفرد باشد، صفتی که برای توصیف آن به کار می رود، مانند «زیبا» نیز باید مؤنث و مفرد باشد، مانند «la belle maison». اگر اسم جمع باشد، مانند «maisons»، صفت نیز باید جمع باشد، مانند «les belles maisons».

جهت شرکت در کلاس خصوصی زبان فرانسه کلیک کنید

مشاوره رایگان : ۰۹۲۲۰۳۴۸۵۷۸

در زبان فرانسه، صفت ها را می توان قبل یا بعد از اسمی که تغییر می دهند قرار داد. اگر صفت قبل از اسم قرار گیرد، اغلب می تواند بر تأکید جمله تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، “un livre intéressant” (کتاب جالب) تمرکز را بر جالب بودن کتاب می گذارد، در حالی که “un intéressant livre” (یک کتاب جالب) تمرکز را روی این واقعیت قرار می دهد که کتاب جالبی است.

گرامر زبان فرانسه – همچنین می‌توان از صفت‌ها برای تشکیل مقایسات و حروف اضافه در زبان فرانسوی استفاده کرد، مانند «plus intéressant» (جالب‌تر) و «le plus intéressant» (جالب‌ترین).

در نتیجه، صفت های فرانسوی جنبه مهمی از دستور زبان فرانسوی هستند، زیرا آنها توضیحات و نکات ظریفی را برای زبان ارائه می دهند. با تسلط بر استفاده از آنها، می توانید افکار و ایده های خود را به طور موثرتری به زبان فرانسه منتقل کنید.


ضمایر: فرانسوی چندین نوع ضمایر شخصی، ملکی و انعکاسی دارد که باید از نظر جنسیت و تعداد با اسم ها یا افعالی که جایگزین می شوند مطابقت داشته باشند. مثلاً «Je» ضمیر اول شخص مفرد است در حالی که «nous» ضمیر اول شخص جمع است.

ضمایر کلماتی هستند که در یک جمله جای اسم را می گیرند. در زبان فرانسه انواع مختلفی از ضمایر وجود دارد، از جمله ضمایر شخصی، ملکی، انعکاسی و نامعین.

ضمایر شخصی: ضمایر شخصی برای اشاره به گوینده، شنونده و دیگران استفاده می شود. در زبان فرانسه، ضمایر شخصی عبارتند از “je” (I)، “tu” (شما، مفرد غیر رسمی)، “il” (او)، “elle” (او)، “nous” (ما)، “vous” (شما). ، صوری یا جمع)، “ils” (آنها، مذکر)، “elles” (آنها، مؤنث).

ضمایر ملکی: از ضمایر ملکی برای نشان دادن تصرف یا مالکیت استفاده می شود. در زبان فرانسه، ضمایر ملکی عبارتند از “mon” (من)، “ton” (شما، مفرد غیر رسمی)، “پسر” (او)، “sa” (او)، “notre” (ما)، “votre” (شما). ، صوری یا جمع)، “leur” (آنها).

ضمایر انعکاسی: ضمایر انعکاسی زمانی استفاده می شوند که عمل فعل توسط فاعل بر خودش انجام شود. در زبان فرانسه، ضمایر بازتابی شامل «من» (خودم)، «ته» (خود، مفرد غیررسمی)، «se» (خود، خودش، خودش)، «نوس» (خودمان)، «ووس» (شما، رسمی یا جمع)، “se” (خودشان).

ضمایر نامعین: ضمایر نامعین برای اشاره به شخص یا چیز نامعین یا مجهول به کار می روند. در زبان فرانسه، ضمایر نامشخص عبارتند از “personne” (هیچ کس)، “rien” (هیچ چیز)، “quelqu’un” (کسی)، “chacun” (هر کدام)، “tout” (همه).

گرامر زبان فرانسه – در پایان، ضمایر فرانسوی جنبه مهمی از دستور زبان فرانسه هستند، زیرا راهی برای ارجاع به افراد، مکان‌ها و چیزها بدون تکرار مکرر اسامی ارائه می‌دهند. با تسلط بر استفاده از آنها، می توانید جملات فرانسوی خود را مختصرتر و کارآمدتر کنید.