جنسیت اسامی در زبان فرانسه

جنسیت اسامی در زبان فرانسه : در زبان فرانسه اسامی دارای حنسیت می باشند یعنی یا مذکر، یا مونث می باشند و ما در زیر به شما در مورد روش شناسایی جنسیت آن ها توضیح می دهیم

  • در مورد موجودات زنده ای که دارای جنسیت هستند در بیشتر موارد جنسیت گرامری آنها از جنسیت طبیعی آنها تبعیت می کند. یعنی افراد و حیوانات نر تقریبا همیشه اسم مذکر دارند.
  • در مورد اسامی که به اشیا یا مفاهیم انتزاعی اشاره می کند جنسیت معمولا با توجه به حروف آخر اسامی مشخص می شود. این قواعد تا حدی برای سطح ابتدایی پیچیده هستند ولی در اینجا تا حدی ساده به آنها اشاره می کنیم.
  • حالت جمع اسامی فاقد جنسیت است. یعنی حالت جمع اسامی مذکر و مونث تفاوتی با هم ندارد.

روشهای شناسایی جنسیت اسامی

ساده ترین روش برای شناسایی جنسیت اسامی توجه به حروف تعریف آن است. حروف تعریف تا حد زیادی می توانند به شما در تشخیص جنسیت اسامی کمک کنند. در زبان فرانسه یک اسم با توجه به جنسیت یا شرایطش می تواند 4 حالت متفاوت از حروف تعریف معرفه را داشته باشد:

  • برای اسامی مذکری که با حروف بیصدا شروع می شوند از حرف تعریف “le” استفاده می شود.
  • برای اسامی مونثی که با حروف بیصدا شروع می شوند از حرف تعریف “la” استفاده می شود.
  • برای اسامی مذکر یا مونثی که با حروف صدادار شروع می شوند از حرف تعریف “‘l” استفاده می شود.
  • برای همه اسامی جمع از حرف تعریف “les” استفاده می شود.

جدول زیر به صورت خلاصه همین موضوع را نشان میدهد:

مذکر مونث پیش از حرف صدادار جمع
le lit–
/lə li/
تخت
la pomme–
/la pɔm/
سیب
l’oiseau–
/lwazo/
پرنده
les gants–
/le ɡɑ̃/
دستکش ها

نکته 1: اگر اسامی جمع با حروف صدادار شروع شوند باز هم از les استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

l’oiseau (پرنده)

les oiseaux (پرنده ها)

نکته 2: برای اسامی که با حروف صدادار شروع می شوند نمی توان از حرف تعریف معرفه برای تشخیص جنسیت استفاده کرد. (معمولا در لغت نامه هم جنسیت این اسامی را کنار آنها می نویسند)

چطور جنسیت اسامی فرانسوی را یادبگیریم؟

در طول زمان تا حدی با قواعد شناسایی جنسیت اسامی در زبان فرانسه آشنا خواهید شد. اما در سطح ابتدایی هر زمان اسمی را یاد میگیرید جنسیت آن را هم یاد بگیرید. در مورد اسامی که حروف صدادار شروع می شوند جنسیت آنها در کنار اسم نوشته می شود. در ضمن همیشه می توانید از لغت نامه هم برای این کار کمک بگیرید.

 

تمرین: جنسیت اسامی زیر را شناسایی کنید:

le cheval

la colombe

des filles

la maison

le bruit

 

همچنین بخوانید : 

آموزش ضمایر شخصی در زبان فرانسه

راهنمای جامع آزمون های زبان فرانسه