آموزش اصطلاحات فرانسوی + ویدیو آموزشی

آموزش فرانسه

این اصطلاحات می‌توانند در موقعیت‌های مختلف و روزمره در زبان فرانسه استفاده شوند. با یادگیری و استفاده از این اصطلاحات، می‌توانید ارتباط خود با فرانسوی‌زبانان را بهبود ببخشید.

مشاهده ویدیو :

 

در اینجا برخی از اصطلاحات رایج در زبان فرانسه با تلفظ فارسی آورده شده است:

 • سلام: bonjour (بوْن ژُوْ)
 • صبح بخیر: bonjour (بوْن ژُوْ)
 • عصر بخیر: bonsoir (بوْن سوْار)
 • شب بخیر: bonne nuit (بوْن نوی)
 • خیلی ممنون: merci beaucoup (مَرسی بُکو)
 • خواهش می‌کنم: s’il vous plaît (سِل وُ پلِت)
 • متاسفم: je suis désolé (ژو سوْی دِزُوْلِ)
 • لطفاً تکرار کنید: s’il vous plaît, répétez (سِل وُ پلِت، رِپِتِ)
 • شما صحبت می‌کنید انگلیسی؟: parlez-vous anglais? (پارلِ وُ آنگلیس؟)
 • من صحبت نمی‌کنم انگلیسی: je ne parle pas anglais (ژو نِ پارِ پَس آنگلیس)
 • نام من [نام شما] است: je m’appelle [نام شما] (ژو مَپِل [نام شما])
 • من از [کشور شما] هستم: je suis de [کشور شما] (ژو سوْی دِ [کشور شما])
 • کجا می‌شود [چیزی] پیدا کرد؟: où peut-on trouver [چیزی]? (وُ پَوْتُن تْروْوِ [چیزی])
 • چطور می‌شود به [مقصد] رفت؟: comment aller à [مقصد]? (کُمُن آلِر آ [مقصد])
 • قیمت [چیزی] چقدر است؟: combien coûte [چیزی]? (کُمبیان کوْت [چیزی])
 • من [چیزی] می‌خواهم: je voudrais [چیزی] (ژو وُدِری [چیزی])
 • این [چیزی] چقدر است؟: c’est combien? (سِ کبیان؟)
 • این [چیزی] را می‌خواهم: je veux [چیزی] (ژو وُ)
 • این [چیزی] را ندارم: je n’ai pas [چیزی] (ژو نِ آ پَس [چیزی])
 • خیلی خوش گذشت: j’ai passé un bon moment (ژو آ پَسِ ون بوْن مُمَن)
 • من [چیزی] را دوست دارم: j’aime [چیزی] (ژو ام [چیزی])
 • من [چیزی] را دوست ندارم: je n’aime pas [چیزی] (ژو نِ ام پَس [چیزی])
 • من گرسنه هستم: j’ai faim (ژو آ فِم)
 • من تشنه هستم: j’ai soif (ژو آ سوآف)
 • من خسته هستم: je suis fatigué (ژو سوْی فَتیْگِ)
 • من خوشحالم: je suis content (ژو سوْی کوْنْتََن)
 • من ناراحتم: je suis triste (ژو سوْی تْریز)
 • من مریض هستم: je suis malade (ژو سوْی مالاْد)
 • به سلامتی: à votre santé! (اَ وُتْرْ sَنْتِه)
 • با خداحافظی: au revoir! (اوْ رَوْوار)

 

در اینجا برخی از اصطلاحات پرکاربرد دیگر در زبان فرانسه با تلفظ فارسی آورده شده است:

 • من نمی‌دانم: je ne sais pas (ژِ نِ سِ پَ)
 • لطفاً تکرار کنید: répétez-le, s’il vous plaît (رِپِتِز-لِ، سیل وُ پلِ)
 • من نمی‌فهمم: je ne comprends pas (ژِ نِ کومپِنِ پَ)
 • آیا می‌توانید انگلیسی صحبت کنید؟: parlez-vous anglais؟ (پارلِ وُز آنگلِ)
 • من فرانسوی یاد می‌گیرم: j’apprends le français (ژِ آپِرنُ لِ فرانسِ)
 • نام من [نام] است: je m’appelle [نام] (ژِ مَپِلِ [نام])
 • از شما ممنونم که به من کمک کردید: merci beaucoup pour votre aide (مَرسی بوکو پور وُتِر اِید)

این اصطلاحات می‌توانند در موقعیت‌های مختلف و روزمره در زبان فرانسه استفاده شوند. با یادگیری و استفاده از این اصطلاحات، می‌توانید ارتباط خود با فرانسوی‌زبانان را بهبود ببخشید.

در اینجا برخی از عبارات پرکاربرد در زبان فرانسه با تلفظ فارسی آورده شده است:

 • من از فرانسه هستم: je suis français (ژِ سویی فرانسِ)
 • من از [کشور] هستم: je suis de [کشور] (ژِ سویی دِ [کشور])
 • من [سن] ساله هستم: j’ai [سن] ans (ژِ آی [سن] آن)
 • من دانشجو هستم: je suis étudiant (ژِ سویی اِتِدیَن)
 • من کارمند هستم: je suis employé (ژِ سویی اَمپلoyé)
 • من متاهل هستم: je suis marié (ژِ سویی ماری)
 • من مجرد هستم: je suis célibataire (ژِ سویی سِلیباتئِر)
 • من خوش شانس هستم: je suis chanceux (ژِ سویی شانسِ)
 • من خوشبخت هستم: je suis heureux (ژِ سویی اوریُس)
 • من عاشق هستم: je suis amoureux (ژِ سویی اورِمُور)

این عبارات می‌توانند در موقعیت‌های مختلف و روزمره در زبان فرانسه استفاده شوند. با یادگیری و استفاده از این عبارات، می‌توانید ارتباط خود با فرانسوی‌زبانان را بهبود ببخشید.