آموزش زبان فرانسه آنلاین : ثبت نام

آموزش زبان فرانسه آنلاین

سرفصل های آموزش زبان فرانسه آنلاین معمولاً بر اساس چارچوب اروپایی مرجع برای زبان ها (CEFR) تنظیم می شوند. این چارچوب زبان ها را به شش سطح از مبتدی (A1) تا پیشرفته (C2) تقسیم می کند.

برخی از سرفصل های خاص که معمولاً در دوره های آموزش زبان فرانسه آنلاین پوشش داده می شوند عبارتند از:

گرامر: زبان آموزان یاد می گیرند که چگونه ساختارهای گرامری زبان فرانسه را درک و استفاده کنند. این شامل موضوعاتی مانند زمان ها، افعال، دستور زبان و آواشناسی است.

واژگان: زبان آموزان یاد می گیرند که چگونه واژگان جدید را بیاموزند و در مکالمات و نوشتن خود استفاده کنند. این شامل موضوعاتی مانند کلمات اساسی، کلمات تخصصی و کلمات مرتبط با موضوعات خاص است.

مهارت های ارتباطی: زبان آموزان یاد می گیرند که چگونه در موقعیت های مختلف به صورت موثر ارتباط برقرار کنند. این شامل موضوعاتی مانند مکالمه، گوش دادن، خواندن و نوشتن است.

فرهنگ فرانسه: زبان آموزان یاد می گیرند که در مورد فرهنگ فرانسه اطلاعات کسب کنند. این شامل موضوعاتی مانند تاریخ، جغرافیا، هنر، موسیقی و غذای فرانسه است.

آموزش زبان فرانسه آنلاین

مشاوره کلاس زبان فرانسه : 8578 – 034 – 0922

آموزش زبان فرانسه آنلاین مبتدی (A1)

 • آشنایی با حروف الفبا و تلفظ
 • یادگیری عبارات و جملات اساسی
 • آشنایی با مفاهیم پایه گرامر و دستور زبان
 • یادگیری مهارت های اولیه مکالمه

آموزش زبان فرانسه آنلاین پایه (A2)

 • گسترش دامنه لغات و عبارات
 • پیشرفت در یادگیری گرامر و دستور زبان
 • توانایی برقراری مکالمات ساده
 • توانایی درک متن های ساده

آموزش زبان فرانسه آنلاین متوسط (B1)

 • توسعه مهارت های مکالمه
 • توانایی درک متن های پیچیده تر
 • توانایی استفاده از زبان فرانسه در موقعیت های روزمره
 • آشنایی با اصطلاحات تخصصی

آموزش زبان فرانسه آنلاین پیشرفته (B2)

 • تسلط کامل بر گرامر و دستور زبان
 • توانایی برقراری مکالمات روان و طبیعی
 • توانایی درک متن های پیچیده
 • توانایی استفاده از زبان فرانسه در موقعیت های مختلف

تسلط کامل (C1)

 • توانایی استفاده از زبان فرانسه در موقعیت های رسمی
 • توانایی درک متن های ادبی و تخصصی
 • توانایی نوشتن متن های پیچیده

تسلط کامل (C2)

 • تسلط کامل بر زبان فرانسه
 • توانایی استفاده از زبان فرانسه به طور روان و طبیعی در هر موقعیتی
 • توانایی ترجمه متون از زبان فرانسه به زبان مادری و بالعکس

 

آموزش زبان فرانسه آنلاین

 

 

آشنایی با حروف الفبا و تلفظ

در سطح مبتدی، زبان آموزان باید با حروف الفبای انگلیسی و تلفظ صحیح آنها آشنا شوند. این شامل تلفظ حروف مجزا، کلمات دو و سه حرفی و همچنین عبارات و جملات ساده است.

یادگیری عبارات و جملات اساسی

زبان آموزان در سطح مبتدی باید یک مجموعه اساسی از عبارات و جملات را بیاموزند. این شامل عباراتی برای سلام و احوالپرسی، معرفی خود، پرسیدن سوالات و پاسخ دادن به آنها، و بیان نیازها و خواسته ها است.

آشنایی با مفاهیم پایه گرامر و دستور زبان

در سطح مبتدی، زبان آموزان باید با مفاهیم پایه گرامر و دستور زبان انگلیسی آشنا شوند. این شامل مفاهیمی مانند زمان های ساده، ضمایر، حروف تعریف و افعال کمکی است.

یادگیری مهارت های اولیه مکالمه

زبان آموزان در سطح مبتدی باید مهارت های اولیه مکالمه را بیاموزند. این شامل توانایی شروع و ادامه مکالمه، گوش دادن و درک صحبت های دیگران و پاسخ دادن به سوالات است.

در ادامه، به توضیح هر یک از این موارد به طور مفصل تر می پردازیم.

آموزش زبان فرانسه آنلاین : آشنایی با حروف الفبا و تلفظ

حروف الفبای انگلیسی شامل 26 حرف است که به دو دسته صدادار و بی صدا تقسیم می شوند. هر حرف می تواند به چندین شکل تلفظ شود که به موقعیت آن در کلمه بستگی دارد.

زبان آموزان در سطح مبتدی باید با تلفظ صحیح هر یک از حروف و کلمات آشنا شوند. این کار می تواند با استفاده از منابع مختلف مانند کتاب های آموزش زبان، نرم افزارهای آموزشی و همچنین تمرین با یک معلم زبان انجام شود.

یادگیری عبارات و جملات اساسی

عبارات و جملات اساسی زبان انگلیسی شامل موارد زیر هستند:

 • سلام و احوالپرسی: Hello, How are you?, Nice to meet you.
 • معرفی خود: My name is…, I am from…, I am a student.
 • پرسیدن سوالات: What is your name?, Where are you from?, What do you do?
 • پاسخ دادن به سوالات: My name is John, I am from Iran, I am a student.
 • بیان نیازها و خواسته ها: I need…, I want…, Can you help me?

زبان آموزان در سطح مبتدی باید این عبارات و جملات را با تکرار و تمرین بیاموزند. این کار می تواند با استفاده از منابع مختلف مانند کتاب های آموزش زبان، نرم افزارهای آموزشی و همچنین تماشای فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان انجام شود.

آموزش زبان فرانسه فشرده

آشنایی با مفاهیم پایه گرامر و دستور زبان

در سطح مبتدی، زبان آموزان باید با مفاهیم پایه گرامر و دستور زبان انگلیسی آشنا شوند. این مفاهیم شامل موارد زیر هستند:

 • زمان های ساده: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous
 • ضمایر: I, you, he, she, it, we, they
 • حروف تعریف: a, an, the
 • افعال کمکی: be, have, do

زبان آموزان در سطح مبتدی باید این مفاهیم را با استفاده از منابع مختلف مانند کتاب های آموزش زبان، نرم افزارهای آموزشی و همچنین تمرین با یک معلم زبان بیاموزند.

یادگیری مهارت های اولیه مکالمه

مهارت های اولیه مکالمه شامل موارد زیر هستند:

 • شروع و ادامه مکالمه: Hi, how can I help you?, What would you like to order?
 • گوش دادن و درک صحبت های دیگران: I understand, I don’t understand, Can you repeat that?
 • پاسخ دادن به سوالات: Yes, I do, No, I don’t, I don’t know.

زبان آموزان در سطح مبتدی باید این مهارت ها را با تمرین و تکرار بیاموزند. این کار می تواند با صحبت کردن با یک دوست یا همکلاسی انگلیسی زبان، تماشای فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان و همچنین شرکت در کلاس های مکالمه انجام شود.

اشتراک گذاری
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn